Welkom op onze website
 
Door middel van deze website willen we u een beeld geven van onze reformatorische basisschool en u op de hoogte houden van allerlei activiteiten.

We zijn een school met zo'n 240 leerlingen. Een enthousiast team van ruim 25 personeelsleden, die lesgeven in 10 groepen. Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen.

En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.

En bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.


Hartelijke groet namens alle collega's,

J.C. Bezemer
schoolleider

 
NieuwbouwDe nieuwbouw van onze school gaat erg voorspoedig. De planning is dat we in de laatste week voor de kerstvakantie verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw. 


 
 
 
KunstKids gaat volgende week weer van start!  
Vanwege de enorme vraag tijdens de zomervakantie, komen de populairste workshops, zoals handletteren, druktechnieken en gitaar terug in de nieuwe periode.
Schrijf je in via; https://www.hi5ambacht.nl/activiteiten/?filters=2
De workshops zijn gratis, inschrijven is verplicht.

 
Schoolkalender 2020-2021
 
Inspectierapport

Onze school heeft dit schooljaar inspectiebezoek gehad. We kunnen terugkijken op een fijn bezoek. De inspecteur heeft geen tekortkomingen geconstateerd. Alle onderdelen zijn met een voldoende of goed beoordeeld. Klik hier om het inspectierapport te downloaden.