Algemene informatie

Onze school is één van de drie reformatorische scholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Onze school gaat uit van de 'Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag'. (VVOGG).

Bestuur van de VVOGG
 
Bestuursleden Functie
Dhr. M.A. van der Meijden Voorzitter
Dhr. H. Peeman Penningmeester
Dhr. J.G. Janssen Secretaris
Dhr. A. Griep  
Dhr. H.J. Hafkamp  
Dhr. A.A. Kreft  
Dhr. H. Visser  

Schoolleiders

De dagelijks leiding van de scholen berust bij de schoolleiders van de scholen.
Dhr. J.C. Bezemer is de schoolleider van de Willem de Zwijgerschool.
 

ANBI-status
De VVOGG staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wij hebben onze gegevens overzichtelijk voor u op een rij gezet:

RSIN:
002551147

KvK-nummer:
40321511

Postadres van de vereniging:
Postbus 379
3340 AJ Hendrik-Ido-Ambacht

De doelstelling:
De school wil christelijk onderwijs op reformatorische grondslag verzorgen. De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Bestuurlijke organisatie:
De leiding van de school ligt in handen van het toezicht houdend bestuur dat de meeste bestuurlijke taken heeft gemandateerd met het BMT.