Welkom op de pagina van groep 1b/2b!


Thema 'De Koning en Koningin'

Het feestelijke thema is weer voorbij! Wat hebben we een hoop geleerd over onze koning en koningin! We weten hun namen heel goed. Ook weten we wat een koning doet, of hij huisdieren heeft, of hij een fiets heeft, waar hij woont enz. enz. Met het spelen en werken maakten we het paleis na, de vlag van mozaïek, een voertuig voor de koning/koningin, hebben we een kussentje gemaakt met daarop een kroon, rijksappel of scepter. Het is eigenlijk te veel om op te noemen.
Iedereen in de klas heeft een lintje verdient voor een eigen kwaliteit!
Als afsluiting mochten we onze 'eigen' spulletjes verkopen op een kleedje! Het was prachtig weer! We hebben met onze klas meer dan 100 euro opgehaald voor het nieuwe speeltoestel voor de nieuwe school. Ouders bedankt!
De koningsspelen viel ook precies in ons thema. We hebben een heerlijk ontbijt op en daarna gezellig spelletjes gedaan op het plein. Aan het einde van de morgen de prachtige Vaderlandse liederen gezongen met alle kinderen van de school. We hebben genoten!

In ons foto album vindt u de foto's van onze activiteiten. 
​​​​​​Thema 'De Fietsenmaker' 
Na ons bezoek aan de fietsenmaker hebben we de werkplaats van de fietsenmaker in de klas gemaakt. Daar kunnen we sleutelen aan 2 fietsen en ontdekken we allerlei nieuwe dingen. De kinderen uit de poppenhoek komen soms langs met een kapotte fiets of kopen iets moois voor op de fiets. De fietsenmaker 'schrijft' een bonnetje met de gegevens van de klant en gaat aan het werk. Cadeautjes worden ingepakt. 
Met onze werkjes zijn we ook druk. We hebben de fietsenmaker in de werkplaats geknipt en geplakt en een fiets getekend. Dat was nog best lastig! Heeft u onze 'echte' fietshelm al gezien? Deze hebben gemaakt van papiermaché en daarna in een mooie kleur geverfd. 
Nu zijn we bezig met het maken van een gereedschapskoffer met 'echt' gereedschap en we tekenen onszelf op de fiets. 
In ons fotoalbum vindt u de foto's van het bezoek aan de fietsenmaker en ons werk en spel in de klas. 

        

~ SNEEUWPRET ~
 
 
Wat is het heerlijk winter! We hebben heerlijk genoten van de sneeuw.
In ons fotoalbum ziet u de sneeuwfoto's!

    

Thema de dierentuin
Tot de herfstvakantie werkten we over de dierentuin. Wat hebben we hard gewerkt bij dit thema. Het werd uiteindelijk een echte dierentuin in de klas. Met een hele lange slang, zo lang, dat zijn staart door de hele klas heen slingerde. We hebben ook veel geleerd over de verschillende dieren. Vooral ook over vlinders. We hadden rupsen in de klas, waarvan we echt gezien hebben dat ze zich ging verpoppen en vlinders werden. Mooi was dat! 
  
​​​
In de week van dierendag gingen we op excursie. Een konijnenspeurtocht in Zwijndrecht. Daar hadden we een gezellige morgen. Dat kunt u wel zien op de foto's in het fotoalbum. 
 
​​​
Ook namen we afscheid van juf Leenman.
Na de vakantie zal juf den Dunnen er op woensdag zijn. 
  

Informatiebrief nieuwe schooljaar
 
 
Beste ouders,
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar, willen wij u graag duidelijkheid geven over het reilen en zeilen in de kleuterklassen. Wij hopen u te informeren over bepaalde zaken zoals wij die gewend zijn. Ook streven we een eenheid na, zodat er zo min mogelijk verwarring ontstaat tussen de verschillende groepen.
1.    Groep 1/2b heeft op woensdagmorgen gym in het speellokaal in onze school. Voor de veiligheid van de kleuters is het dragen van gymschoentjes verplicht. Groep 2 heeft ook gymkleding nodig, voor groep 1 is dit nog niet verplicht. Graag gymschoentjes met klittenband of elastiek. Wilt u erop letten dat uw kind makkelijke kleding aan heeft die dag? Dan gaat er zo min mogelijk tijd verloren met aan- en uitkleden. In de klas staat een bak waarin de gymkleren worden bewaard. Voor iedere vakantie krijgt uw kind de gymkleren mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden.
2.    De kleuters van groep 1/2 hebben op donderdagmiddag zwemles. Er mogen elke week twee ouders bij aanwezig zijn. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Dit rooster met informatie over het zwemmen wordt u per mail toegestuurd. Tijdens verschillende momenten is er de mogelijkheid om mee te kijken tijdens het zwemmen, de zogenoemde kijkles. Wanneer deze kijklessen zijn vindt u eveneens in het rooster.
3.    Iedere maandagmorgen staat er in de klas een spaarpotje waarin de kinderen zendingsgeld mogen doen. Elke klas heeft een eigen adoptiekind.
4.    Na iedere vakantie krijgen de kinderen een psalm- en Bijbelrooster mee naar huis. Wilt u de liederen die de kinderen aanleren ook thuis oefenen? Ook is het belangrijk dat er thuis aandacht wordt besteed aan de Bijbelverhalen die op school worden verteld.
5.    We werken altijd rondom een thema. Meestal duurt een thema van vakantie tot vakantie. Alle kleutergroepen werken aan hetzelfde thema met soms verschillende activiteiten op het niveau van de kinderen. We zijn begonnen aan het thema: de dierentuin. Heel fijn is het als uw kind materialen en spullen meebrengt van het thema waarover we werken. Dit verhoogt de betrokkenheid en geeft verdieping van de thema's. De werkjes die de kinderen maken worden een poosje opgehangen in de klas. Daarna worden ze bewaard in een multomap. De kinderen die al een map hebben, mogen deze weer leeg meenemen naar school. In de week voor een vakantie gaan de mappen mee naar huis. U kunt dan de werkjes rustig bekijken en de mappen na de vakantie weer mee naar school geven. De werkjes mogen het hele jaar erin blijven, zodat wij ook via de werkjes de ontwikkeling van uw kind kunnen volgen.
6.    Voor iedere vakantie is er een speelgoedmorgen of -middag. In de betreffende week hangt er een papier op of bij de deur van het lokaal, waarop het juiste dagdeel wordt aangegeven. Uw kind mag dan eigen speelgoed meenemen om op school mee te spelen. De leerkrachten dragen geen verantwoordelijkheid voor het meegebrachte speelgoed. Belangrijk is daarom dat u bewust oplet wat er mee naar school gaat. Soms gebeurt het dat een kind bijna dagelijks wat speelgoed van thuis meeneemt om te laten zien. Dit vergt veel van onze tijd. Wilt u er daarom op letten dat uw kind alleen spullen meeneemt die bij het thema passen?
7.    Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Als u wilt, mag u de verjaardagsviering meebeleven en mag u foto's maken. We beginnen hiermee om ongeveer 10.20 uur. Het best kunt u op die dag even afstemmen met de leerkracht van uw kind welke tijd het meest schikt. Wilt u met de traktatie rekening houden dat het ook gezond is? We zien liever geen lollies.
8.    Iedere dag zijn er twee kinderen "knecht". Ze zitten dan naast de juf  en mogen ook wat extra klusjes doen op deze dag. Aan het einde van de dag worden ze beloond met een sticker. Ze komen op volgorde van de klassenlijst aan de beurt.
9.    De kleuters kunnen in groep 2 een diploma halen op school: het veterdiploma. Ook hierbij is het fijn als er thuis aandacht aan wordt besteed en u uw kind hierbij helpt.
10. Elke dinsdagmiddag mag er een groepje kinderen computeren, onder leiding van een computermoeder. Voor het nieuwe jaar zijn we dus ook weer op zoek naar nieuwe computermoeders. Heeft u daar interesse in? Neemt u dan contact op met Juf Bleeker.
11. Juf Bleeker werkt vier dagen in groep 1/2. Woensdag is haar vrije dag. Op deze dag neemt juf Leenman de groep waar.
 
 
Dit zijn voorlopig onze mededelingen. Wij hopen dat u hierdoor meer duidelijkheid hebt gekregen over het werk in onze groep. Misschien zijn er toch nog vragen. Natuurlijk mag u altijd iets vragen of meedelen aan de leerkracht. Als u verwacht dat het wat langere tijd in beslag zal nemen, kunt u hiervoor met de leerkracht een moment afspreken bijv. na schooltijd.
We hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking met u als ouders.

Hartelijke groeten,
Juf Bleeker en Juf Leenman