Welkom op de pagina van groep 2a!April

Wat een gezelligheid in onze klas. We hebben een feestweek achter de rug met koningsontbijt, koningsspelen, kleedjesmarkt en lintjesregen. De foto's van de koningsspelen en de lintjesregen zijn te vinden in onze fotomap. De foto's van de kleedjesmarkt komen in de map 'diversen'. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Januari

Beste ouders,

Volgende week start ons nieuwe thema: De Fietsenmaker! Om alvast een beetje in de sfeer te komen zijn we op bezoek geweest bij de fietsen van Ambacht. We keken onze ogen uit! Wat hebben we al veel geleerd! We hebben gezien welk gereedschap de fietsenmaker gebruikt, welke soorten fietsen er zijn en de fietsenmaker liet ons zien hoe je een band moest verwisselen. De fiets kon aan het plafond hangen; reuzeinteressant! Kijkt u mee in ons fotoalbum?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

November en december


Beste ouders,

In de afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema 'de tandarts'. We zijn op bezoek geweest naar een echte tandarts. Dat was wel spannend hoor! We mochten op de stoel liggen en de stoel omhoog en naar beneden doen. In de klas hebben we dit natuurlijk nagespeeld. Kijk maar snel in ons fotoalbum voor de foto's van deze periode!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

september en oktober


Beste ouders,

Het eerste thema waar we dit schooljaar over werken is: "DE DIERENTUIN"

De eerste weken hadden we vlinders in de klas. We zagen hoe de rupsen van de koolbladeren gingen eten, groter werden en zich gingen verpoppen. En er kwamen echte vlinders uit de cocon die we buiten hebben laten wegvliegen.
Daarna gingen we werken over de verschillende dieren. De olifant, de leeuw, de giraf enz. En overal leerden we leuke kinderliedjes van.
Op 3 oktober zijn we met de hele klas met de bus naar Zwijndrecht geweest om een echte "konijnen speurtocht" te volgen. Wat een leuke morgen was dat.
Op de foto pagina ziet u hoe we met dit thema zijn bezig geweest.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informatiebrief nieuwe schooljaar
 
 
Beste ouders,
 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar, willen wij u graag  duidelijkheid geven over het reilen en zeilen in de kleuterklassen. Wij hopen u te informeren over bepaalde zaken zoals wij die gewend zijn. Ook streven we een eenheid na, zodat er zo min mogelijk verwarring ontstaat tussen de verschillende groepen.
 1. Groep 2a heeft op donderdagmorgen gym in het speellokaal in onze school. Voor de veiligheid van de kleuters is het dragen van gymschoentjes en -kleren verplicht. Graag gymschoentjes met klittenband of elastiek. Wilt u erop letten dat uw kind makkelijke kleren aan heeft die dag? Dan gaat er zo min mogelijk tijd verloren met aan- en uitkleden. In de klas staat een bak waarin de gymkleren worden bewaard. Voor iedere vakantie krijgt uw kind de gymkleren mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden.
 2. De kleuters van groep 2a hebben op vrijdagmorgen zwemles. De zwemles start op vrijdag 7 september.  Er mogen elke week twee ouders bij aanwezig zijn. Hiervoor wordt een rooster opgesteld. Dit rooster met informatie over het zwemmen wordt u per mail toegestuurd. Tijdens verschillende momenten is er de mogelijkheid om mee te kijken tijdens het zwemmen, de zogenoemde kijkles. Wanneer deze kijklessen zijn vindt u eveneens in het rooster.
 3. Iedere maandagmorgen staat er in de klas een spaarpotje waarin de kinderen zendingsgeld mogen doen. Elke klas heeft een eigen adoptiekind.
 4. Na iedere vakantie krijgen de kinderen een psalm- en Bijbelrooster mee naar huis. Wilt u de liederen die de kinderen aanleren ook thuis oefenen? Ook is het belangrijk dat er thuis aandacht wordt besteed aan de Bijbelverhalen die op school worden verteld.
 5.  We werken altijd rondom een thema. Meestal duurt een thema van vakantie tot vakantie. Alle kleutergroepen werken aan hetzelfde thema met soms verschillende activiteiten op het niveau van de kinderen. Heel fijn is het als uw kind materialen en spullen meebrengt van het thema waarover we werken. Dit verhoogt de betrokkenheid en geeft verdieping van de thema's. De werkjes die de kinderen maken worden een poosje opgehangen in de klas. Daarna worden ze bewaard in een multomap. De kinderen die al een map hebben, mogen deze weer leeg meenemen naar school. In de week voor een vakantie gaan de mappen mee naar huis. U kunt dan de werkjes rustig bekijken en de mappen na de vakantie weer mee naar school geven. De werkjes mogen het hele jaar erin blijven, zodat wij ook via de werkjes de ontwikkeling van uw kind kunnen volgen.
 6. Voor iedere vakantie is er een speelgoedmorgen of -middag. In de betreffende week hangt er een papier op of bij de deur van het lokaal, waarop het juiste dagdeel wordt aangegeven. Uw kind mag dan eigen speelgoed meenemen om op school mee te spelen. De leerkrachten dragen geen verantwoordelijkheid voor het meegebrachte speelgoed. Belangrijk is daarom dat u bewust oplet wat er mee naar school gaat. Soms gebeurt het dat een kind bijna dagelijks wat speelgoed van thuis meeneemt om te laten zien. Dit vergt veel van onze tijd. Wilt u er daarom op letten dat uw kind alleen spullen meeneemt die bij het thema passen?
 7. Als uw kind jarig is, mag het trakteren in de klas. Als u wilt, mag u de verjaardagsviering meebeleven en mag u foto's maken. We beginnen hiermee om ongeveer 10.20 uur. Het best kunt u op die dag even afstemmen met de leerkracht van uw kind welke tijd het meest schikt.   Wilt u met de traktatie rekening houden dat het ook gezond is? We zien liever geen lollies.
 8. Iedere dag zijn er twee kinderen "knecht". Ze zitten dan naast de juf  en mogen ook wat extra klusjes doen op deze dag. Aan het einde van de dag worden ze beloond met een sticker. Ze komen op alfabetische volgorde aan de beurt.
 9. De kleuters kunnen in groep 2 een diploma halen op school: het "veter"diploma. Ook hierbij is het fijn als er thuis aandacht aan wordt besteed en u uw kind hierbij helpt.
 10. Elke donderdagmiddag mag er een groepje kinderen computeren, onder leiding van een computermoeder. Voor het nieuwe jaar zijn we dus ook weer op zoek naar een nieuwe computermoeder. Heeft u daar interesse in? Neemt u dan contact op met Juf Van Wezel.
 11. Juf De Vreugd werkt op dinsdag en woensdag. De overige dagen staat juf Van Wezel voor de klas.
 
 
Dit zijn voorlopig onze mededelingen. Wij hopen dat u hierdoor meer duidelijkheid hebt gekregen over het werk in onze groep. Misschien zijn er toch nog vragen. U bent in de gelegenheid om deze te stellen op onze kennismakingsavond op D.V. dinsdag 4 september. Natuurlijk mag u altijd iets vragen of meedelen aan de leerkracht. Als u verwacht dat het wat langere tijd in beslag zal nemen, kunt u hiervoor met de leerkracht een moment afspreken bijv. na schooltijd.
We hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking met u als ouders.

Hartelijke groeten,
Juf De Vreugd en Juf Van Wezel