Welkom op de pagina van groep 3b!

Lintjesregen

Op dinsdag 16 april kwam meneer van Groningen bij ons op school om iets te vertellen over zijn koninklijke onderscheiding. Dat was natuurlijk heel leerzaam en daar luisterden we heel aandachtig naar. Ook had hij zijn lintje meegenomen met het daarbij behorende certificaat. Daarna kwam de grootste verrassing: iedereen uit de klas kreeg een eigen lintje met een certificaat. De juf las het certificaat van iedereen voor met daarop vermeld waar een ieder in uitblinkt en meneer van Groningen speldde de lintjes op. Wat een feest was dat!
Meer foto's van de lintjesregen staan in ons fotoalbum.Koningsontbijt en spelletjesmorgen

Wat was het een gezelligheid in de klas op vrijdagmorgen 12 april! We begonnen de dag samen met een heerlijk ontbijt.
Daarna gingen we naar buiten voor de spelletjes. De zon scheen uitbundig en ondanks dat het nog wel een beetje koud was hebben we heel erg genoten van alle spelletjes.
De foto's van deze morgen kunt u vinden in ons fotoalbum.

'Opa- en oma morgen' en 'de schipper op school'.

Op dinsdag 12 februari was het een drukte van belang bij ons op school! Heel veel opa's en oma's kwamen op bezoek. Ook bij ons in de klas. Dat was erg leuk en gezellig! Hiervan zijn foto's gemaakt. Deze zijn te vinden in ons fotoalbum.
Ook is de vader van juf Snoeij bij ons in de klas geweest. Hij kwam wat vertellen over het werken op een schip.
Deze foto's zijn ook te vinden in ons fotoalbum.De tandarts

De afgelopen weken hebben we veel geleerd en gewerkt over de tandarts.
We hebben ook een bezoek gebracht aan een echte tandarts. Daar hebben we bijvoorbeeld geleerd waarom een bezoek aan de tandarts heel belangrijk is. Ook mochten een paar kinderen de tandartsstoel uitproberen...
Het is eigenlijk helemaal niet erg om naar de tandarts te gaan, het is juist heel leuk!
Er zijn deze middag nog meer foto's gemaakt. Deze kunt u in ons fotoalbum vinden.

                                          De imker

Wist u dat meester Bezemer vroeger imker was? Wij wisten dat niet. Het was erg leuk en leerzaam dat hij er wat over kwam vertellen in de klas.
In ons fotoalbum kunt u er meer over vinden.


Dierendag

Gisteren vierden we dierendag in onze groep en daarom mochten we onze knuffel meenemen naar school. De knuffels hebben gezellig bij ons op schoot gezeten of op onze tafel. En aan het eind van de morgen maakten we een feestelijke hoed of sjerp voor onze knuffel. Kijkt u mee op onze foto's? Ze staan in het fotoalbum.

  


Beste ouder(s),

Het nieuwe schooljaar is intussen weer begonnen. Graag willen wij u informatie geven over de gang van zaken in groep 3b.

Bijbelvertelling en psalm
De Bijbelverhalen worden verteld volgens het rooster van de methode 'Hoor het Woord'. Ook leren de kinderen elke maandag een nieuw psalmversje. De psalm die we leren kunt u terugvinden op de schoolkalender. Op maandag wordt ook de psalm overhoord die de week daarvoor aangeleerd is. We zingen de psalmen vaak op school, maar het zou fijn zijn wanneer u thuis ook de psalmversjes met uw kind oefent.

Zendingsgeld
Iedere maandagmorgen staat er in de klas een zendingsbusje waarin de kinderen zendingsgeld mogen doen. Elke klas heeft een eigen adoptiekind.

Rekenen, taal/lezen en schrijven
In groep 3 nemen de vakken rekenen, taal/lezen en schrijven een belangrijke plaats in:
- Elke morgen hebben de kinderen rekenen. In groep 3 is het leren automatiseren van de plus- en minsommen t/m 10 erg belangrijk. De kinderen kunnen in groep 3 twee rekendiploma's behalen: één voor het automatiseren van de plussommen t/m 10 en één voor het automatiseren van de minsommen t/m 10.
- Taal/lezen staat elke morgen en middag op het programma. Elke maandag wordt er een nieuw woord aangeboden. En op de volgende dagen worden de afzonderlijke letters van dat woord geleerd. U zult vast al wel gehoord hebben dat we nu het woordje 'daan' leren. Bij de taalmethode horen ook Brugboekjes. Deze zijn speciaal voor thuis. A.d.h.v. deze boekjes kan uw kind thuis laten horen wat het al geleerd heeft en kunt u samen met uw kind het geleerde oefenen.
- De kinderen hebben een aantal keer per week schrijven. Aan het begin van groep 3 worden de cijfers en losse letters geoefend. Ongeveer na de herfstvakantie gaan de kinderen de schrijfletters leren. 

Etui
Mag uw kind een eigen etui meenemen naar school om zijn/haar gum en potlood in te bewaren?

Gym
Uw kind heeft op dinsdagmiddag om 13.30 uur gym in de 'Ridderhal'. Voor de gymles hebben de kinderen gymkleding en gymschoenen nodig. Aan het eind van de middag zal uw kind zijn/haar gymtas weer mee naar huis nemen. 

Zwemles
Om de week, op donderdagmiddag, zullen de kinderen zwemles krijgen. De zwemles is van 13.30 uur t/m 14.30 uur. Iedere zwemles hebben we ook de hulp van twee ouders nodig. U ontvangt hiervoor een aparte brief met een rooster.

Thema
Tijdens een aantal momenten per week wordt er aan een thema gewerkt. Hierbij maken de kinderen verschillende (creatieve) opdrachten. Ook spelen zij dan in de hoeken. Heel fijn is het als uw kind materialen en spullen meebrengt van het thema waarover we werken. Dit verhoogt de betrokkenheid en geeft verdieping van de thema's.
De werkjes worden niet meer in een map bewaard, maar zullen tussendoor mee naar huis gegeven worden. 
 
Binnenbrengen / naar huis gaan
Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig naar de klas komen. Op woensdagmorgen t/m de herfstvakantie mag u uw kind binnenbrengen.
Wanneer de school uitgaat, gaan de kinderen via de voordeur naar buiten. Het is de bedoeling dat zij via het achterhek het plein verlaten. Bij het achterhek kunt u uw kind dan opwachten.
 
De leerkrachten
Op maandag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag krijgen de kinderen les van juf Hogendoorn. Op dinsdag en donderdagmiddag krijgen de kinderen les van juf Van der Vlies.

Wij hopen dat u meer duidelijkheid heeft gekregen over het reilen en zeilen in onze groep. Op de kennismakingsavond, op D.V. dinsdag 4 september, hopen we uitgebreider informatie te geven over onze groep. Ook is er dan gelegenheid om vragen te stellen.

We hopen op een fijn schooljaar en een goede samenwerking met u als ouders.

Hartelijke groet,
Juf Van der Vlies en Juf Hogendoorn