Welkom op de pagina van groep 4!Belangrijke informatie groep 4. (de nieuwste berichten staan onderaan)        

Maandag
Iedere maandag wordt de geleerde psalm  in een groepje overhoord. De psalmen die geleerd moeten worden kunt u vinden op de schoolkalender.
Het zou fijn zijn als er, naast het oefenen op school, ook thuis goed geoefend kan worden.
Verder wordt er iedere maandag ook zendingsgeld opgehaald. Het zou fijn zijn als de kinderen hiervoor wat mee kunnen nemen.
 
Donderdag
Op de donderdagen staat juf van Lieburg voor de klas. 
Eens in de twee weken gaan de kinderen zwemmen op donderdagmiddag. De eerste keer is op D.V. 13 september. Wilt u hier goed erg in hebben en geschikte zwemkleding meegeven? Onze zwemles begint om 13.30 uur. Uw kind moet daarom om 13.20 uur aanwezig zijn in het zwembad. Uw kind kan ook met de fiets daar komen. Terug lopen we in een rij. Kinderen met fiets kunnen dan ook lopen met de fiets aan de hand. Het is in groep 4 niet meer nodig dat ouders helpen. Daarom ontvangt u daarvoor geen rooster.
Natuurlijk bent u wel van harte welkom om te komen kijken tijdens de kijklessen. U kunt dan ook vragen stellen over de vorderingen van uw kind aan het zwembadpersoneel. In groep 4 zijn er geen zwemlessen met meezwemmen meer. Hieronder een overzicht wanneer de kijklessen gepland staan. Het is verstandig aan het begin van de zwemles te komen kijken, omdat de kinderen aan het eind vrij mogen spelen.

Kijklessen groep 4 2018-2019
De kijkles voor zwem is op D.V. 13 december 2018.
 
Vrijdag
Op vrijdagmorgen van 9.30-10.30 hebben de kinderen gym in de gymzaal. De eerste keer gym is op D.V. 7 september. Dit wordt gegeven door juf Molenaar. We vertrekken lopend vanaf school en lopen ook weer terug. Wilt u  gymkleren en gymschoenen meegeven naar school? Na de eerste gymles blijven de gymspullen op school. Voor elke vakantie gaan ze mee naar huis om te wassen en na de vakantie kunnen ze dan weer schoon mee naar school. Wanneer u dit niet fijn vindt, kunt u uw kind de gymkleding iedere week naar huis mee laten nemen. De kans op de gymkleding vergeten, vergroot dan wel. Het is namelijk zo dat de kinderen zonder geschikte gymkleding en gymschoenen niet mee kunnen gymmen. Wij geven er daarom de voorkeur aan dat de gymspullen op school blijven.
Om verwarring te voorkomen is het erg handig als u de naam van uw kind op zowel de kleding als de schoenen zet.
 
Tafels
In groep 4 worden een aantal tafels aangeleerd (1-5 en 10). U hoort als het zover is, welke tafel we leren. Hier moet thuis wel goed mee geoefend worden. Het streven is dat een kind binnen 4 seconden het goede antwoord kan geven. Dit zijn tafels door elkaar.
Een aantal handige links om te oefenen:

  • Tafelkluis (dit is een app, dus handig voor tablets);
  • www.minipret.nl/spel/Tafeltrainer;
  • www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen;
  • En natuurlijk kunt u ook inloggen op Ambrasoft om te oefenen. 

Klokkijken
Ook analoog én digitaal klokkijken komt in groep 4 aan bod. Wilt u thuis ook oefenen met uw kind? Aan bod in groep 4 komt: hele uren digitaal en analoog, halve uren digitaal en analoog en kwart uren alleen analoog. Dit oefenen kan ook weer via Ambrasoft. Wanneer kinderen een horloge hebben, worden ze zich bewust van de klok. Mocht u nog een leuk verjaardagscadeau aan uw kind willen geven, dan is dit een tip.
 
Corvee
Het is de gewoonte dat er iedere week twee kinderen zijn die corvee hebben. Dit houdt in dat de kinderen in de les helpen met spullen ophalen en als er taken zijn, dat zij die doen. Het kan zijn dat de kinderen in de middag iets langer op school blijven om een en ander op te helpen. Dit zal maximaal 10 minuten duren.
Verder krijgt ieder kind, dus ook buiten de corvee, een taakje in de klas. Dit zal steeds wisselen. Dit is om te leren dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone en nette klas.
 
Lezen
Het lezen wat de kinderen in groep 3 geleerd hebben, moet verder geautomatiseerd worden. Het is belangrijk dat de kinderen iedere dag lezen en zo leeskilometers maken. De kinderen mogen hiervoor een boek van school meenemen om thuis te lezen. Hier zit een gele kaart bij. Wanneer een boek uit is, moeten ze thuis de datum en titel opschrijven en wat ze van het boek vonden. Vervolgens moet u als ouder een paraaf zetten. Op school mag uw kind het boekje weer omruilen en een sticker op de gele kaart plakken.
 
Taal en spelling
In groep 4 krijgen de kinderen taal en spelling uit de methode taalactief. Bij taal leren de kinderen de betekenis van woorden en hoe ze allerlei aspecten van de Nederlandse taal moeten toepassen. Bij spelling gaat het erom dat de kinderen de woorden foutloos schrijven en daarbij de juiste regels leren en toepassen.
Hetgeen we het hele jaar door gaan leren, krijgt u ook in een boekje mee naar huis. Het is daarbij goed als u beseft dat alleen bij spelling het gaat om foutloos schrijven.
Bij taal en spelling werken we in blokken, hoofdstukken. Iedere keer, als we naar een nieuw hoofdstuk gaan bij taal en spelling, hoop ik u dat te mailen. U kunt dan gericht met uw kind oefenen. Mijn advies is om dit echt te doen, maar wel op een speelse manier.
Spelling kan ook heel goed geoefend worden op Ambrasoft. Hieronder schrijf ik op hoe dat moet.
 
Als u bent ingelogd bij Ambrasoft, dan kiest u voor:
> Taal 
Pakkettrainer 
> Woordpakketten 1e lijn 
> Groep 4.
> Als laatste stap kiest u de spellingcategorie waarmee uw kind kan oefenen. Deze spellingcategorie kunt u vinden in het boekje of in de mail die ik u steeds hoop toe te sturen.
 
Ambrasoft
Voor diverse vakken raden wij aan om te oefenen met Ambrasoft. U hebt als het goed is allemaal een inlogcode gekregen. Wanneer u deze niet heeft of kwijt bent, verstrek ik u graag een nieuwe. U kunt mij dan mailen.
 
Huiswerk
In groep 4 is er nog niet echt sprake van huiswerk.
Wel moet er iedere dag gelezen worden en de psalm moet geleerd worden, want deze wordt op school overhoord. Verder komen er tafels aan bod… Bij sommige kinderen gaat het leren vanzelf, deze ouders zullen weinig merken van dit 'huiswerk'. Maar we zien ook dat bij sommige kinderen het leren wat moeilijker gaat. Als leerkracht wil ik hier wat sturing in geven.
 
Voor sommige kinderen is lezen een feest. Laat die kinderen vooral veel lezen.
Wanneer het leren een probleem is, geven we het advies om het een beetje te verdelen over de dagen van de week. Laat de kinderen dus niet alle woorden van het woordpakket van spelling in een keer overschrijven, maar doe er iedere keer een paar. En laat ze niet iedere dag een heel stuk lezen, maar iedere dag een paar bladzijden.
Herhaling is de beste leermeester, dus zing bijvoorbeeld iedere dag na het avondeten de psalm die uw kind moet leren.
 
Schoolvakken
Voor de Bijbelvertellingen maken we gebruik van de methode Hoor het Woord.
Met rekenen werken we met de methode Wereld in getallen.
Voor taal en spelling hadden de kinderen in groep 3 nog Taalfontein. In groep 4 is dat Taalactief.
Engels leren we uit de methode My name is Tom.
Met schrijven gaan we dit jaar de hoofdletters leren. De kinderen krijgen later in het jaar een Stabilopen. Geen vulpen dus. Op deze pen moeten ze zuinig zijn, want de pen moet mee tot en met groep 8. Een eventuele nieuwe pen, moet door thuis betaald worden.
Ook hebben we aardrijkskunde, biologie en verkeer. Natuurlijk gaan we ook creatief en muzikaal bezig zijn.
 
Rapportmappen
De rapportmappen mogen weer meegegeven worden. Alvast bedankt!Start van het schooljaar.

De klas staat alweer helemaal klaar voor het komende jaar. De juffen hebben er zin in!

Groetjes juf van Lieburg en juf Molenaar

Bezoek aan de synagoge

Foto's voor bezoek aan de synagoge Groep 4->synagoge

Koningsspelen 2019

Het heeft even geduurd, maar hier zijn de foto's van het ontbijt en de spelletjes  op het plein.
Muziekles

We hebben een leuke muziekles gehad. Voor foto's klik Groep 4 -> Muziekles

Kikkerpad

Een gezellige morgen met elkaar in de natuur. Voor foto's klik Groep 4 -> Kikkerpad

Verjaardag Juf Molenaar

Op woensdag 22 mei werd de verjaardag van de juf gevierd. Voor foto's klik Groep 4 -> Verjaardag juf Molenaar