Welkom op de pagina van groep 6a!


 
Na de meivakantie beginnen we met de spellingcategorieën van thema 8. Met AmbraSoft kan er thuis verder geoefend worden. Als u bent ingelogd bij AmbraSoft, dan kiest u voor Taal > Pakkettrainer en daarna kiest u voor Woordpakketten 1e lijn en Groep 6. De volgende categorieën horen bij thema 8: 
 • Woorden met be-, ge-, ver-
 • Werkwoorden tegenwoordige tijd met stam op t
 • Woorden met i die klinkt als ie
 • Werkwoorden tegenwoordige tijd met stam op d
 • Woorden met -tie uitgesproken als (t)sie
 • Werkwoorden tegenwoordige tijd met stam op t of d

Djembé en waterdiertjes

We hebben ons laten horen hoor, toen we de mogelijk hadden om lekker op een djembé te spelen. Het was erg leerzaam en we hebben leuke ritmes gespeeld. Verder zijn we bij het vak natuuronderwijs bezig met het thema 'In sloot en plas'. We hebben naar waterdiertjes gezocht en deze mee naar school genomen. Wat leeft er veel in een klein slootje! Voor een impressie van ons enthousiasme moet u naar ons fotoalbum.

  

Thema


We zijn al een tijdje bezig met een klein thema over de middeleeuwse stad. We leren over verschillende gilden en over de Grote Kerk in Dordrecht. Met behulp van de Chromebooks kunnen we een eigen kwartetspel maken en schrijven we een verhaal. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan in het foto-album.

   


Opa en oma-morgen

Wat was het een gezellige drukte bij ons in de klas! Op 12 februari zijn er veel opa's en oma's bij ons op bezoek geweest. Kijkt u mee in het foto-album...?

  


Israël

We zijn al een tijdje bezig met het thema Israël. Wat hebben we al veel geleerd over het land en de cultuur. Ook met handvaardigheid zijn we lekker creatief bezig. In verschillende groepjes wordt er gewerkt aan de Klaagmuur, een maquette van een dorpje, een keppeltje/ vlag en een maquette van de tempel. U begrijpt dat dit niet altijd eenvoudig is. Maar er wordt vol enthousiasme gewerkt en dat levert mooie plaatjes op! Kijkt u maar eens in het foto-album.

 
Boekenmarkt


Het was een gezellige drukte in ons lokaal. We hebben heel wat leerlingen en ouders langs zien komen om bij onze uitgestalde boeken te kijken. Er is veel verkocht en gekocht op deze morgen. Gelooft u het niet? Kijk dan maar snel in ons foto-album! 

 

Herfst

We hebben al heel wat weken van hard werken achter de rug. Nog twee weken en dan is het herfstvakantie. Wat gaat de tijd snel! Met natuuronderwijs zijn we begonnen met het thema herfst. In de klas halen we de herfst ook binnen. We tekenen een herfstboom en richten een herfsttafel in. Kijkt u mee in ons foto-album?

  
 

Belangrijke informatie

Hieronder een aantal zaken die de aandacht vragen.
 • Elke week wordt er in groep 6 huiswerk opgegeven. Hieronder een overzicht wat de leerlingen moeten doen.
Maandag Psalm overhoren/ News2Learn startvraag 
Dinsdag Blad redactiesommen maken
Woensdag  
Donderdag Repetitie aardrijkskunde/ topo/ geschiedenis/
natuuronderwijs/ Engels
Vrijdag Les maken en leren uit 'Hoor het Woord'
 • Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen hun huiswerkmap meenemen naar school.
   
 • Op donderdagmiddag van 14.30-15.30 uur hebben we gym. De leerlingen worden om 13.30 uur op school verwacht met hun fiets, gymkleding en gymschoenen. Om 15.30 uur gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar huis.
   
 • Ook dit jaar moeten de leerlingen weer laten zien dat ze de tafels beheersen door het behalen van het tafeldiploma. De leerlingen oefenen op school, maar het is ook van belang dat ze thuis verder oefenen met de tafels 1 t/m 10. Er kan worden ingelogd met de oefensoftware van AmbraSoft. Wilt u uw kind stimuleren om thuis ook de tafels te oefenen? Als u niet meer kunt inloggen met de inlogcode van vorig schooljaar, dan kan er nieuwe activeringscode worden verstrekt. 
We zien uit naar een goede samenwerking en een leerzaam schooljaar.
 

Begin schooljaar

Ha jongens en meiden,

De zomervakantie zit er voor jullie op en dat betekent dat de school weer gaat beginnen.
Alles staat klaar om het nieuwe jaar te starten. Komen jullie je plekje maandag 27 augustus in je nieuwe klas opzoeken...?!

Tot dan!

Groeten van meester Roggeveen