Welkom op onze website
 
Door middel van deze website willen we u een beeld geven van onze reformatorische basisschool en u op de hoogte houden van allerlei activiteiten.

We zijn een school met zo'n 240 leerlingen. Een enthousiast team van ruim 25 personeelsleden, die lesgeven in 10 groepen. Zomaar wat getallen, maar ook een school waar leerlingen een plekje mogen hebben om zich te ontwikkelen.

En zo wordt gewerkt aan vakinhoud en aan sociaal emotionele ontwikkeling. Klassikaal, maar waar nodig ook door ondersteuning op individueel niveau.

En bovenal mag er onderwijs uit Gods Woord worden gegeven met het gebed om Zijn onmisbare zegen voor tijd en eeuwigheid.


Hartelijke groet namens alle collega's,

J.C. Bezemer
schoolleider
 
Uitnodiging open oudermorgen

Op donderdag 13 februari zijn alle vaders en moeders op school welkom om een kijkje te nemen in de groep(en) van hun kind(eren). Wij vragen u rekening te houden met onderstaande organisatorische punten:
  • U bent hartelijk welkom van 8.30 - 12.00 uur.
  • Het lesprogramma van de groep krijgt u van de leerkracht via Parro uiterlijk maandag 10 februari te horen.
  • U bent ook welkom in de Plusklas.
  • We willen u vragen om geen kleine kinderen mee te nemen.
  • De bel geeft aan dat het tijd is om te wisselen. Zie de tijden hieronder.
  • Vanaf 11.30 - 12.00 uur is er vrije in- en uitloop en kunt u wisselen wanneer u dat goed uitkomt.
  • De laatste ronde eindigt om 12.00 uur, u wordt verzocht om de klas dan te verlaten.
De wisseltijden zijn als volgt:
8.30 uur - 9.15 uur Tijd 1
9.15 uur - 9.45 uur Tijd 2
9.45 uur - 10.30 uur Tijd 3
10.30 uur - 10.45 uur Pauze
10.45 uur - 11.30 uur Tijd 4
11.30 uur - 12.00 uur Vrije in- en uitloop