Heeft u ideeën, suggesties voor de vergaderagenda van de MR of vragen?
Stuur dan een mail naar: mr@wdzschool.nl